TUỔI TRẺ TRƯỜNG THPT SẦM SƠN TÂM TRONG, TRÍ SÁNG, HOÀI BÃO LỚN !

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng

Thứ ba - 17/12/2019 22:59
Thực hiện Công văn số 635/BTĐKT-THHC ngày 29/11/2019 của Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các đơn vị, trường học thực hiện công tác thi đua khen thưởng
UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 3441/SGDĐT-VP
Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Thanh Hóa, ngày 16 tháng 12  năm 2019
 
          
Kính gửi:
     - Các Phòng Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo;
     - Các Phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố;
     - Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT.
 
          Thực hiện Công văn số 635/BTĐKT-THHC ngày 29/11/2019 của Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hướng dẫn các đơn vị, trường học thực hiện tốt một số nội dung sau:
1. Đối với các Phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu Chủ tịch UBND huyện (thị xã, thành phố) tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (gọi chung là Thông tư số 12).
2. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai Thông tư số 12 đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị mình để toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm rõ và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.
3. Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (gửi kèm Công văn này) có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020  và thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017.
Nhận được Công văn này, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng Cơ quan Sở, các đơn vị, trường học kịp thời triển khai và nghiêm túc thực hiện các nội dung đã hướng dẫn trên./.
 
     Nơi nhận:
     - Như trên (thực hiện);
     - UBND tỉnh (để báo cáo);
    - Ban Giám đốc Sở GD&ĐT (để chỉ đạo);                                                            
    - Thường trực CĐN (để phối hợp chỉ đạo);
     - Lưu: VT, VP.
                    GIÁM ĐỐC
      Phạm Thị Hằng

CÔNG VĂN CHI TIẾT XEM TẠI FILE ĐÍNH KÈM


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây